top of page

צומת

ברחוב פגשתי אישה שלא ראיתי שנים. היא חייכה כשהצלבנו מבט ומיד הזמינה אותי נרגשות לשבת איתה לקפה. ההצעה הייתה מפתיעה, כי זיכרוני סיפר שבעבר ויתרה עליי בקלות מרובה. שאלתי מה השתנה. אמרה: אז, לא ידעתי שלא אפגוש מישהו כמוך שוב.

התשובה רק זימנה שאלות נוספות, אותן כבר לא העליתי בפניה. לדוגמה: מה הכוונה, מישהו כמוני (וטוב מכך: מי אני, בעינייך)? כמו גם: יש אנשים שכמותם כן פגשת שוב? או שאולי האמנת שאנשים כמוני הם דבר נפוץ (ואם כן, מדוע, בעצם)? ולבסוף: למה היית צריכה לפגוש עוד אנשים כמוני, אם היה לך אותי בדיוק?

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page