top of page

משקל המים הגואים

ברגע עייף מאוד, חבר אמר לי: תה, אולי תשקול את האפשרות שתתפרנס ממשהו שהוא לא כתיבה? זה לא אומר לוותר על החלום, רק שתפסיק להילחם כל הזמן כדי לשרוד.

האמירה גרמה לי להביט בו. הוא לא הבין, המאבק כדי לשרוד מזין את החלום. קל מדי לוותר עליו כשיש אפשרויות, כשהחיים נוחים, כשאין כורח הנושף במורד העורף ומזהיר שהעולם עומד לכלותך. להפסיק להילחם כדי לשרוד פירושו להפסיק להילחם כדי להגשים.

שקלתי להגיד - אתה יודע, גבריאל גרסיה מרקס אמר פעם: רק כשהצלחתי באמת, בתור סופר, הבנתי שכתיבה נעשית ברובה בידי אנשים עייפים, שנאלצים לפנות זמן למטלה על חשבון שעות השינה שלהם. רק אז הבנתי שעדיף לכתוב כשערניים. ושזה כנראה נכון. כי את יצירתו הגדולה ביותר כתב כשהוא ערני עד מאוד, ערני ונטול ברירות בתכלית. הוא מכר את רכבו, בזבז את חסכונותיו כדי שיוכל לכתוב בלי לעבוד למחייתו, עד שהכסף נגמר ואשתו נאלצה לבקש אשראי מהקצב והחנוון בשביל שיוכלו להרשות לעצמם לאכול. הוא סיכן את עתידו ואת עתיד משפחתו, חי על פת לחם. סופר שכל ארבעת ספריו מכרו בקושי חמשת אלפים עותקים. הוא כתב וכתב, ספר שהתארך הרבה מכפי שציפה, והשליך עצמו לגלים הגבוהים של העולם, בהם מרבית החלומות טובעים ונעלמים. על אף שהיה יכול להמשיך להתפרנס, על אף שהיה יכול לכתוב, כפי שכתב עד אותה עת, בין שעות עבודה לשעות עבודה.

רוצה להמשיך לקרוא?

רק המנויים של wanderingtea.com יכולים לקרוא את הפוסט הזה.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page